Στο μετασύμπαν θα υπάρχουν νόμοι;

Στο μετασύμπαν θα «ζούμε» όπως στην πραγματική ζωή: αγορές ψηφιακών οικοπέδων, αγοραπωλήσεις έργων τέχνης, αλληλεπιδράσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο;

v