Τι παίζει πια στην Κολοκοτρώνη;

Η Κολοκοτρώνη παραμένει σιγουράκι για εκλεκτές φαγητοποσίες για αυτό κι εμείς δεν χάνουμε αφορμή να ξαναβρεθούμε στα μέρη της.

v