Να' μαστε, Στέφανε

Να' μαστε, Στέφανε

Χωρίς πια κάποιο άλλοθι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει τον χώρο να εφαρμόσει το σχέδιό του. Έχει;  

v