«Θεμελιώδες δικαίωμα» η σύνδεση στο Internet

Τέσσερεις στους πέντε συμμετέχοντες σε έρευνα που έγινε από το BBC σε είκοσι έξι χώρες, θεωρούν ότι το Internet αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και ότι οι Κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζουν την πλοήγηση σε αυτό.
«Θεμελιώδες δικαίωμα» η σύνδεση στο Internet
Η απήχηση του Internet, αλλά και οι προσπάθειες μερικών Κυβερνήσεων να εφαρμόσουν λογοκρισία σε αυτό, αποτέλεσαν τους κύριους άξονες της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το BBC World Service σε παραπάνω από 27 χιλιάδες ενήλικες σε 26 χώρες.

Στην Φινλανδία και την Εσθονία, η χρήση του Internet αποτελεί ήδη συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ασκούν πιέσεις με στόχο να προωθήσουν μέτρα ώστε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο να αποτελέσει καθολικό δικαίωμα. «Το δικαίωμα στην γνώση δεν μπορεί να αγνοηθεί», λέει ο Dr Hamadoun Toure, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και συμπληρώνει : «Το Διαδίκτυο αποτελεί την πιο ισχυρή μορφή διαφωτισμού και θα πρέπει να θεωρείται βασική υποδομή – όπως οι δρόμοι και το νερό».

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών από όλον τον κόσμο, για τον παρεμβατικό ρόλο των Κυβερνήσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Στην Νότια Κορέα και την Νιγηρία, οι χρήστες θεωρούν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να ρυθμίζει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική στην Αγγλία, όπου το 55% πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κυβερνητικοί κανονισμοί.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την έρευνα του BBC, το 87% των χρηστών θεωρεί ότι το Internet θα πρέπει να αποτελεί «θεμελιώδες δικαίωμα», ενώ παραπάνω από το 70% όσων δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, πιστεύει ότι θα έπρεπε να είχε. Τέλος, το 79% όσων συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν – σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό- με τον χαρακτηρισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ως «θεμελιώδες δικαίωμα».

Η έρευνα επίσης αποκάλυψε το γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε ζωτικό μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, σε ευρύ εθνικό φάσμα. Στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Ρωσία, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν μπορούν χωρίς αυτό, ενώ τέσσερεις στους πέντε διαπιστώνουν ότι τους παρέχει περισσότερη ελευθερία.

Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες. Απάτες, δυνατότητες πρόσβασης σε βίαιο και πορνογραφικό υλικό και παράβαση του ιδιωτικού απορρήτου είναι μερικά μόνο από τα αρνητικά στοιχεία της χρήσης του Διαδικτύου, που απασχολούν τους ερωτηθέντες.
 
Η πλειοψηφία των χρηστών στην Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Γερμανία, θεωρούν ότι δεν μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους ελεύθερα, σε αντίθεση με την Νιγηρία, την Ινδία και την Γκάνα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Πηγή: BBC News
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v