ΤΑΞΙΔΙΑINFO GUIDE

Ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο στην Ευρώπη

Το ταξίδι με αυτοκίνητο είναι, ίσως, η ιδανικότερη επιλογή αν επιθυμείτε να επισκεφθείτε περισσότερες από μία χώρες, χωρίς να χρειάζετε να αγχώνεστε για δρομολόγια και ωράρια. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν φορτώσετε τις βαλίτσες στο port baggage. Διαβάστε τις συμβουλές της ΕΛΠΑ για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο στις χώρες της Ευρώπης και... καλό σας ταξίδι!

Ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο στην Ευρώπη

Xρήσιμες πληροφορίες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο στις χώρες της Ευρώπης, δίνει η ΕΛΠΑ στην προσπάθεια διευκόλυνσης των οδηγών.

Τα έγγραφα που πρέπει να έχετε:

Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου

Παρά το ότι έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των περισσοτέρων κρατών της ΕΕ (συνθήκη Σένγκεν) χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (υποχρεωτικά για να ταξιδέψετε στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) που μπορεί να ζητηθούν για να αποδείξετε στοιχεία της ταυτότητάς σας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα εκτός αν το όνομά τους είναι καταχωρημένο στο δικό σας διαβατήριο.

Καλό είναι επίσης να έχετε μαζί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (εκδίδεται από το φορέα ασφάλισή σας).

Θεωρήσεις/ VISAS

Υπάρχουν 33 χώρες οι υπήκοοι των οποίων δεν χρειάζονται θεώρηση για να επισκεφθούν την ΕΕ για μέγιστο διάστημα τριών μηνών. Στις χώρες αυτές συγκαταλέγονται τρεις υποψήφιες χώρες — Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία (αλλά όχι η Τουρκία) — καθώς και η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει ελαφρά από τον κατάλογο άλλων χωρών της ΕΕ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη προξενική αρχή οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ.

Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα η οποία εφαρμόζει πλήρως τους κανόνες Σένγκεν, έχετε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις λοιπές χώρες Σένγκεν. Επιπλέον, αν διαθέτετε έγκυρη άδεια παραμονής από μια από αυτές τις χώρες Σένγκεν, η άδεια αυτή ισοδυναμεί με θεώρηση. Ενδεχομένως, να χρειαστείτε εθνική θεώρηση για να επισκεφθείτε την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα νέα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τουριστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ ή στην προξενική αρχή της χώρας που θέλετε να επισκεφθείτε.

Έγγραφα οδηγού - αυτοκινήτου

Στις περισσότερες χώρες εκτός από την έγκυρη άδεια οδήγησης πρέπει να έχετε μαζί σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, ισχύει στην ΕΕ. Στις περισσότερες χώρες δεν επιτρέπεται η οδήγηση σε άτομα κάτω των 18 και εάν είστε νεώτερος δεν θα μπορέσετε να οδηγήσετε σε αυτές τις χώρες ακόμη και εάν είστε κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης από άλλη χώρα. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπάρχουν και ανώτατα όρια ηλικίας τα οποία κυμαίνονται μεταξύ του 65ου και του 75ου έτους.

Το κατώτατο όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου συνήθως είναι το 20ο έτος.

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Σε όποια χώρα της ΕΕ κι αν ταξιδέψετε, η ασφάλεια αυτοκινήτου σας παρέχει αυτόματα την ελάχιστη κάλυψη (αστική ευθύνη) που απαιτείται από το νόμο. Αυτό ισχύει και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Εάν έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα σας, ελέγξετε κατά πόσον η κάλυψη αυτή ισχύει και στις μετακινήσεις σας σε άλλες χώρες. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε τη δυνατότητα κάλυψης από ασφαλιστικό πρόγραμμα οδικής προστασίας που προσφέρει η ΕΛΠΑ.

Η πράσινη κάρτα της ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, αλλά χρησιμεύει ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλειας και διευκολύνει την απαίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση ατυχήματος. Εάν δεν έχετε μαζί σας την πράσινη κάρτα, πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό ασφάλισής σας.

Μια ένωση ασφαλιστικών εταιρειών διαχειρίζεται το σύστημα πράσινης κάρτας, το οποίο καλύπτει επί του παρόντος 44 χώρες. Η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί να σας προμηθεύσει ένα ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος, δηλαδή ένα τυποποιημένο έγγραφο σε πολλές γλώσσες που διευκολύνει τη δήλωση επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος σε άλλη χώρα.

Οι κοινοτικοί κανόνες εξασφαλίζουν την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν εκτός της χώρας τους. Η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο έδαφος της ΕΕ, αλλά, επίσης, και σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε τρίτη χώρα, μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών της ΕΕ, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή έχει υιοθετήσει το σύστημα της πράσινης κάρτας.

Το 2005 συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να είναι ευκολότερο για τους οδηγούς να αποκτήσουν και να απαιτήσουν ασφαλιστική κάλυψη και να βελτιωθεί η προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων αυξάνοντας τα ελάχιστα ποσά αποζημίωσης για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημίες.

Οδική Βοήθεια - Κάλυψη σε περίπτωση βλάβης-ατυχήματος

Οι συνδρομητές της ΕΛΠΑ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη απολαμβάνουν πέραν της Οδικής Βοήθειας, προνομίων και ασφαλιστικών παροχών στην περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, όπως:

1. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής έως 3 ημέρες,

2. Επείγουσα Ιατρική βοήθεια και αερομεταφορά,

3. Δαπάνες ταξιδιού και παραμονής της οικογένειας,

4. Έξοδα επαναπατρισμού παθόντος και οικογένειας κ.ά

Σήμα εθνικότητας GR

Μη λησμονήσετε να επικολλήστε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας το χαρακτηριστικό της χώρας μας –GR- σε περίπτωση που οι πινακίδες σας δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου. Διαφορετικά κινδυνεύετε με επιβολή προστίμου. Tο σήμα GR μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία της ΕΛΠΑ σε όλη την Ελλάδα.

Η οδική ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης

Ζώνες: Σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτικό να φοράτε ζώνη ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα των αυτοκινήτων καθώς και στα πούλμαν. Για τα παιδιά που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιούνται παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

Να θυμάστε ότι πρέπει να οδηγείτε στην αριστερή πλευρά του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στη Μάλτα και ότι σε ορισμένες χώρες, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία, πρέπει κανονικά να δίνετε προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

Κινητό τηλέφωνο: Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων και γι’ αυτό απαγορεύεται ρητά ή έμμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, είναι αποδεκτή η χρήση εξοπλισμού ανοικτής ακρόασης.

Αλκοόλ: Παρόλο που στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος στο αίμα είναι 0,5mg/ml, σε ορισμένες κυμαίνεται από 0.2 mg/ml έως 0.8 mg/ml (0.9mg/ml στην Κύπρο) ενώ σε κάποιες απαγορεύεται εντελώς η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα κατά την οδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση από όλες τις χώρες κοινού επιτρεπόμενου ορίου που δε θα υπερβαίνει τα 0.5mg/ml.

Όρια ταχύτητας

Τα μέγιστα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι ως επί το πλείστον 110, 120 ή 130 km/h και στις κατοικημένες περιοχές 50 ή 60 km/h. Κοιτάτε προσεκτικά τις πινακίδες για να είστε σίγουροι για το μέγιστο όριο ταχύτητας και για τους άλλους ειδικούς όρους που ισχύουν.

Στον πίνακα που θα βρείτε στην ενότητα ”συνοδευτικό υλικό” παρέχονται τα γενικά ανώτατα όρια ταχύτητας αυτοκινήτων που ισχύουν τον Ιανουάριο του 2006. Σε ορισμένες χώρες τα όρια είναι κατώτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές ή όταν πρόκειται για νέους οδηγούς.

Διόδια: Υπάρχουν διόδια σε πολλές χώρες, (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία. Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τους αυστριακούς αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ”Α” πρέπει να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του οχήματός τους ένα σήμα καταβολής διοδίων. Τα σήματα αυτά προμηθεύεστε από όλους τους μεγάλους μεθοριακούς σταθμούς στην Αυστρία και σε μεγάλα πρατήρια καυσίμων. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία εφαρμόζουν παρεμφερές σύστημα αυτοκόλλητης ετικέτας για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Περισσότερες τουριστικές πληροφορίες για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και για τη χώρα μας, παρέχει το Τουριστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ, στο τηλέφωνο 901 124 1600.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

σχετικά άρθρα

SPONSORED LINKS

"Ποιος είπε ότι δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα μηχανές του χρόνου; Ήδη υπάρχουν. Λέγονται βιβλία."

Robert Benchley, Αμερικανός αρθρογράφος

 • 532 — Καταστέλλεται η Στάση του Νίκα.
  1823 — Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της ελληνικής κυβέρνησης.
  1896 — Γίνεται η παρουσίαση της πρώτης μηχανής ακτινών Χ στη Νέα Υόρκη.
  1923 — Η Ελλάδα γίνεται η τελευταία χώρα που υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Τίθεται σε ισχύ την 16η Φεβρουαρίου, η οποία γίνεται η 1η Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο.
  1965 — Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ παντρεύονται στους Δελφούς.
  1996 — Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται πρωθυπουργός, με 86 έναντι 75 ψήφους του Άκη Τσοχατζόπουλου, στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

© 2002-2022 MEDIA2DAY

Managed Cloud by C2

v