@HOMEΠΑΙΔΙ

Τι προσφέρει στο παιδί μου το ιδιωτικό σχολείο;

Μπορεί τα δίδακτρα να είναι «τσουχτερά», όμως τα ιδιωτικά σχολεία έχουν ορισμένα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα έναντι των δημοσίων. Δείτε ποια είναι αυτά.

Τι προσφέρει στο παιδί μου το ιδιωτικό σχολείο;

του Νικόλα Γεωργιακώδη

Το μεγαλύτερο ίσως «μείον» της επιλογής ενός ιδιωτικού σχολείου για το γονιό είναι τα αρκετά υψηλά δίδακτρα τα οποία καλείται να καταβάλλει: το ύψος τους ανέρχεται στα 9.000 με 15.000 ευρώ ανάλογα με το σύστημα που θα ακολουθήσει (ελληνικό - IB).  Όμως τα αντίστοιχα «ατού» μιας τέτοιας επιλογής για το μέλλον του παιδιού ή των παιδιών του, δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό την… λυπητερή.

Ποια είναι αυτά και πώς ωφελούν τους μαθητές;

Υποδομές
Οι καλές υποδομές αποτελούν έναν από τα σημαντικότερα προτερήματα των ιδιωτικών σχολείων. Στο σύνολό τους διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστήρια, αίθουσες υπολογιστών, βιβλιοθήκη, κυλικεία, άνετες αίθουσες και χώρους άθλησης των μαθητών. Τα περισσότερα εξ’ αυτών μάλιστα έχουν μεγάλο αμφιθέατρο για τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις που φιλοξενούν (θεατρικές, κινηματογραφικές, μουσικές, παιδικές). Τελευταία, κάποια ιδιωτικά δίνουν έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες, ιδιαίτερα μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων μέσω e-books συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας.

Διδακτικό προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό στα ιδιωτικά σχολεία επιλέγεται με διαφορετικές διαδικασίες και η πρόσληψη πραγματοποιείται έπειτα από ολοκληρωμένο έλεγχο και συνέντευξη, με κριτήρια το επίπεδο των γνώσεών, της προσωπικότητας και της ψυχολογικής τους κατάστασης. Βέβαια, η εμμονή στην ύπαρξη πληθώρας τυπικών προσόντων δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την διδακτική δεινότητα των καθηγητών και την ικανότητά τους να διοχετεύουν τη γνώση με τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο στους μαθητές. Σε γενικές γραμμές όμως, το σύνολο των καθηγητών των ιδιωτικών σχολείων ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ιδιαιτέρων μαθημάτων ή/και φροντιστηρίων σε μαθητές των ιδιωτικών σχολείων είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί άπτεται πολλών πλευρών της ελληνικής κοινωνίας. Οι αιτίες είναι πολλές και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά. Σε κάθε περίπτωση, το ιδιωτικό σχολειο καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του μαθητή μέχρι την πρώτη Λυκείου, όμως για τις δύο τελευταίες χρονιές ενδεχομένως να χρειαστεί επιπλέον ενίσχυση μέσω φροντιστηρίου ή ιδιαιτέρων.  

Ξένες Γλώσσες
Στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, αρκετά καλοί μαθητές μπορούν να αποκτήσουν διπλώματα ξένων γλωσσών σε σχετικά μικρές ηλικίες - χωρίς πάντα αυτό να θεωρείται ουσιαστικό προσόν. Για παράδειγμα, το δίπλωμα Proficiency μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 16-17 ετών, όπως και αντίστοιχα διπλώματα Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συστηματικά πολύωρης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, χωρίς να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για προσφυγή σε φροντιστήρια. Τα περισσότερα σχολεία επίσης, κατατάσσουν τους μαθητές σε επίπεδα με βάση την επίδοση και τις γνώσεις τους στην αντίστοιχη γλώσσα, γεγονός που τους διευκολύνει ακόμα περισσότερο στην εκμάθηση και εν τέλει στην απόκτηση του πτυχίου. 

International Bacallaureate
Γνωστό και ως “IB” το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από τα ιδιωτικά σχολεία και παρέχει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό, προετοιμάζοντας παράλληλα τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν στην πτυχιακή τους εκπαίδευση εκτός Ελλάδας. Τα μαθήματα για το “IB” γίνονται κατά κύριο λόγο στην αγγλική γλώσσα, ενώ όπως και στα μαθήματα για το ενιαίο λύκειο, υπάρχουν τα αντίστοιχα ενισχυτικά προγράμματα, οι Όμιλοι και οι αντίστοιχες υποδομές (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια κτλ.).

Εκπαιδευτικά ταξίδια
Στο πλαίσιο της εκμάθησης αυτής των ξένων γλωσσών, τα ιδιωτικά σχολεία οργανώνουν – κατά βάση τα καλοκαίρι – εκδρομές σε χώρες όπου ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά). Μέσω των εκπαιδευτικών/ταξιδιωτικών αυτών προγραμμάτων, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα της εκάστοτε χώρας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα.

Ενισχυτική διδασκαλία
Το διευρυμένο ωράριο των ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπει την ύπαρξη προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα προς εξέταση μαθήματα, έτσι ώστε οι μαθητές να ετοιμαστούν κατάλληλα για τις γενικές εξετάσεις αλλά και να λυθούν τυχόν απορίες και γνωστικές αδυναμίες.

Όμιλοι
Πέρα από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν στους μαθητές τους Ομίλους. Πρόκειται για ένα δίωρο την εβδομάδα, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν – κατ’ επιλογή – με αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά, οι Όμιλοι αφορούν τη μουσική (δημιουργία συγκροτήματος), τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό, την επιστήμη, την τεχνολογία μέσα από εργαστήρια ή δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Συνήθως, οι Όμιλοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο τέλος της χρονιάς στο αμφιθέατρο ή συμμετέχουν ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Προγράμματα ανταλλαγής με σχολεία του εξωτερικού
Όπως ακριβώς το Erasmus των Πανεπιστημίων εξοικειώνει τα παιδιά με το εξωτερικό, έτσι και αντίστοιχα τα προγράμματα ανταλλαγής των ιδιωτικών σχολείων με μαθητές από άλλα σχολεία του εξωτερικού δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και άλλες θρησκείες. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, τα παιδιά ανταλλάσουν εμπειρίες με συνομήλικούς τους που ζουν σε διαφορετικές συνθήκες, μαθαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο και εκτιμούν το διαφορετικό.

Επίσης, στα ιδιωτικά σχολεία οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνή τοπικά Fora, όπως τα Forensics και το Model United Nations, όπου τους δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της ικανότητας επιχειρηματολογίας και μελέτης των συνθηκών που επικρατούν σε διάφορες χώρες.

Τέλος, σε πολλά ιδιωτικά σχολεία – αν όχι σε όλα – υπάρχουν τμήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία μέσω κατάλληλων ψυχολογικών και γνωστικών τεστ δίνουν στα παιδιά από το Γυμνάσιο μια πρώτη γεύση για το ποιο επάγγελμα θα τους ταίριαζε καλύτερα.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

σχετικά άρθρα

SPONSORED LINKS

"Μια άδικη ειρήνη είναι προτιμότερη από έναν δίκαιο πόλεμο."

Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

  • 1952 - Ο Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδος

© 2002-2022 MEDIA2DAY

Managed Cloud by C2

v