ΟΑΕΔ: 50.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας

Πενήντα χιλιάδες προσλήψεις με την Κοινωφελή Εργασία θα γίνουν το 2014 από τον ΟΑΕΔ, ενώ για φέτος θα καταρτιστούν και ειδικά προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους.
ΟΑΕΔ: 50.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας
Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας τα οποία θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ αποκλειστικά για μακροχρόνια ανέργους, ενώ λίγο μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν οι νέες προσλήψεις με πεντάμηνα σε δήμους, περιφέρειες και δημόσιους φορείς.

Συγκεκριμένα, η διάταξη αναφέρει ότι με στόχο τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού άνεργοι, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
* Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
* Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ - Ανεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
* Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
* Ηλικία και αριθμός ανήλικων τέκνων.
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v