Ανοίγει η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων

Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για την αίτηση επιδότησης καυσίμων μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr. Πώς θα δίδεται το ποσό.
Ανοίγει η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων
Πριν το Πάσχα και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων ύψους 35-55 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euro2day, εφόσον η πίστωση γίνει σε ψηφιακό πορτοφόλι ή 30-50 ευρώ, αν οι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η κλιμάκωση της επιδότησης συναρτάται με το εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος μένει στην ηπειρωτική ή τη νησιωτική Ελλάδα και αν κατέχει αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Τα χρήματα μπορούν να αναλωθούν μόνο για αγορά καυσίμων, είτε αφορά βενζίνη, είτε πετρέλαιο -επιπρόσθετα της μείωσης στην τιμή κατά 15 λεπτά το λίτρο-, είτε υγραέριο και οι δικαιούχοι δεν μπορούν να τα «σηκώσουν» υπό μορφή μετρητών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά όχημα και ανά ιδιοκτήτη, αφορούν στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου και «σβήνουν» αν μείνουν αναξιοποίητα μετά το τέλος Ιουνίου.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν στην κατοχή τους όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο κατά πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή leasing το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην έχει οφειλές για τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά της ενίσχυσης κλιμακώνονται ως εξής:

* 50 ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

* 40 ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

* 35 ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και

* 30 ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

* Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει πίστωση σε ψηφιακό πορτοφόλι, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5 ευρώ.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει ειδική πλατφόρμα στο gov.gr στην οποία οι δικαιούχοι θα εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς taxis. Στην εφαρμογή θα υπάρχουν δύο επιλογές: Είτε η έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε η πίστωση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό του λογαριασμό.

 

Μετά τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και αριθμός του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού) γίνεται έλεγχος, εάν ο αιτών έχει στην ιδιοκτησία του όχημα ή μοτοσικλέτα, αν είναι ασφαλισμένο και εάν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω των ΚΕΠ ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσικλέτα - μοτοποδήλατο.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδεται η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v