Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι χρειάζεται για να ανοίξετε

Έχετε ένα κατάλυμα και θέλετε να το εκμεταλλευτείτε τουριστικά; Δείτε ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρετε τη… βούλα του ΕΟΤ.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι χρειάζεται για να ανοίξετε
του Νικόλα Γεωργιακώδη

Hello! Rooms to Let? Very nice! Πριν από μερικά χρόνια η διαδικασία για να μετατρέψει κάποιος το σπίτι/οικοδομικό συγκρότημα σε ενοικιαζόμενα τουριστικά δωμάτια θύμιζε άβυσσο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η διαδικασία για να λάβετε την απαραίτητη έγκριση από τον ΕΟΤ έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε τουριστικά το οικοδόμημά σας έχει απλοποιηθεί αρκετά, όπως μας πληροφορεί ο κ. Ιωσήφ Ρούσσος, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων.

Ποια είναι λοιπόν τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε στον ΕΟΤ για να πάρετε την… πολυπόθητη έγκριση για να εκμεταλλευτείτε τουριστικά ένα οίκημα;

Τα δικαιολογητικά για Τουριστική Έπαυλη

Ως Τουριστική Έπαυλη ο ΕΟΤ «ορίζει» οποιοδήποτε κατάλυμα θέλετε να εκμεταλλευτείτε τουριστικά, αρκεί να είναι άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Για να θεωρηθεί νόμιμη μια τέτοια Έπαυλη θα πρέπει να προσκομίσετε στον ΕΟΤ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 με τα στοιχεία σας ή του νόμιμου εκπροσώπου σας Νομικού Προσώπου, το ΑΦΜ, την ΔΟΥ που ανήκετε, καθώς και τα έγγραφα νόμιμης σύστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
2. Ένα αντίγραφο δύο όψεων της Αστυνομικής σας Ταυτότητας.
3. Δύο αντίτυπα από τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου από μηχανικό μέλος του ΤΕΕ με κλίμακα 1:500 ή 1:200 στο οποίο τοπογραφικό θα βεβαιώνεται η θέση, η έκταση, ο τρόπος προσπέλασής του, το κατάλυμα «όπως κατασκευάστηκε» και θα σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη και η κολυμβητική δεξαμενή εφ’ όσον υπάρχει. Επίσης, στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να βεβαιώνεται ο αριθμός των δωματίων και των κλινών και να αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας, η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης με την οποία ανεγέρθηκε το κτίσμα, καθώς και τα τμήματα που πιθανώς έχουν τακτοποιηθεί ή διατηρηθεί βάσει της οικείας πολεοδομικής νομοθεσίας.
4. Ένα αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης.
5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, αν ο χώρος που θέλετε να εκμεταλλευτείτε έχει παραπάνω από 20 κλίνες.
6. Μια υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου η οποία είτε να πιστοποιεί την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων είτε τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου όπου ανήκει το κατάλυμα.
7. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986. Στη μία θα αναγράφεται ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αναφορικά με το οικόπεδο και το κτίσμα, ενώ στην άλλη ότι είστε ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου κατοικιών, σημειώστε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε ανεξάρτητες δηλώσεις ή κοινές με τα στοιχεία όλων των… εμπλεκόμενων, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του καθενός και τη συναίνεσή τους για την χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικού καταλύματος από τον ΕΟΤ. Επίσης, αν πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία, θα πρέπει να αναφέρετε στην υπεύθυνη δήλωση την πράξη σύστασης και τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου από τα οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το ακίνητο ως κατάλυμα.
8. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις εφ’ όσον απαιτούνται.
9. Την απόδειξη ότι πληρώσατε το παράβολο για κάθε δωμάτιο – 10€ ανά δωμάτιο.
10. Αν το κατάλυμα διαθέτει πισίνα, τότε θα πρέπει να προσκομίσετε τη βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού ότι η πισίνα αυτή είναι κατασκευασμένη άρτια σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3766/2009 και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του καταλύματος ότι η πισίνα πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

Τα δικαιολογητικά για Τουριστική Επιπλωμένη Κατοικία

Ως τουριστική επιπλωμένη κατοικία, ο ΕΟΤ ορίζει οποιοδήποτε κατάλυμα θέλετε να εκμεταλλευτείτε τουριστικά, το οποίο είναι από 40 μέχρι 80 τετραγωνικά. Για να πάρετε λοιπόν την έγκριση του ΕΟΤ για το κατάλυμα αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε στον οργανισμό τα εξής:

1. Ό,τι αναγράφεται στο 1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 για Τουριστική Έπαυλη (βλ. παραπάνω). Σημειώστε ότι, όσον αφορά το νούμερο 3, δηλαδή την προσκόμιση Τοπογραφικού Διατάγματος, θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον από τον Μηχανικό ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία της περιοχής η δημιουργία Τουριστικής Επιπλωμένης Κατοικίας. Και επιπλέον:
* Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία βεβαιώνονται οι υπάρχουσες κατοικίες, οι πλήρεις διαστάσεις τους, τα εμβαδά των εσωτερικών χώρων και η δυναμικότητά τους σε κλίνες και δωμάτια.

Τα δικαιολογητικά για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα με υποδοχή

Σε αυτήν την περίπτωση τα πράγματα είναι – κάπως πιο – σύνθετα καθώς η διαδικασία έγκρισης και πιστοποίησης από τον ΕΟΤ περιλαμβάνει πρώτα αυτοψία του Οργανισμού στο προς εκμετάλλευση συγκρότημα κατοικιών και ύστερα προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στα Σχετικά Έγγραφα του άρθρου θα βρείτε τον αναλυτικό οδηγό με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του Οργανισμού για να γίνει ο τεχνικός έλεγχος και να λάβετε το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πάρετε το ειδικό σήμα μετά τον τεχνικό έλεγχο.Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v