Δώρο Πάσχα 2014: Ποιοι θα το πάρουν και πότε

Μάθετε ποιοι θα λάβουν φέτος το δώρο του Πάσχα και μέχρι πότε είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να το καταβάλουν.
Δώρο Πάσχα 2014: Ποιοι θα το πάρουν και πότε
Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλουν το φετινό δώρο Πάσχα στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα. Το δώρο ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό και το δικαιούνται όσοι εργάζονται είτε με μηνιαίο μισθό είτε με ημερομίσθιο. Την ίδια μέρα θα λάβουν το επίδομα και οι άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται δώρο Πάσχα που αγγίζει το μισό του μηνιαίου μισθού (ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα) για όσους απασχολήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου ως την 30η Απριλίου.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ επισημαίνει πως το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αφαιρούνται οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Συνυπολογίζεται, επίσης, η απασχόληση τις Κυριακές ή τις αργίες, καθώς και η νυκτερινή εργασία. Σημειώνεται πως για το επίδομα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v