Τι αποζημίωση δικαιούμαι: Τα δικαιώματα του απολυμένου

Πόσα χρήματα σας αναλογούν αν χάσετε την δουλειά σας και σε ποιες περιπτώσεις τα δικαιούστε; Πώς και πότε καταβάλλονται; Πότε δεν δικαιούστε αποζημίωση; Όσα πρέπει να γνωρίζετε.
Τι αποζημίωση δικαιούμαι: Τα δικαιώματα του απολυμένου
Με τις απολύσεις να αποτελούν ολοένα και συχνότερο φαινόμενο, έχει σημασία να γνωρίζουμε πόσα χρήματα δικαιούμαστε και πότε τα δικαιούμαστε σε περιπτώση καταγγελίας της σύμβασής μας από τον εργοδότη. Το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουμε εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας μας, ενώ πλέον υπόκειται και σε φορολόγηση, σε περιπτώσεις που αυτό ξεπερνά τα τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Πόση αποζημίωση δικαιούμαι;
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές σας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης , δηλαδή τον μισθό σας και κάθε άλλη παροχή σε χρήματα που δίνεται τακτικά και μόνιμα (δώρα εορτών, επίδομα αδείας).

Έτσι για παράδειγμα, αν δουλεύατε στον ίδιο εργοδότη για διάστημα από δύο μήνες μέχρι ένα έτος, σας αναλογεί αποζημίωση ενός μηνός αν η καταγγελία της σύμβασής σας έγινε χωρίς προειδοποίηση και μισού μήνα αν η καταγγελία έγινε μετά από προειδοποίηση ενός μηνός.

Από ένα έτος συμπληρωμένο μέχρι και τέσσερα έτη, δικαιούστε αποζημίωση δύο μηνών, από τέσσερα μέχρι έξι τριών μηνών, από έξι μέχρι οκτώ τεσσάρων μηνών και ούτω καθεξής. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που δικαιούστε είναι αποδοχές μέχρι και δύο ετών που αναλογούν σε 28 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα αποζημίωσης υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2112/20 και 3198/55 εδώ.

Πότε την δικαιούμαι;
Αν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να σας καταβάλει κατά την απόλυση μέρος τις αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, η καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επόμενη μέρα της συμπλήρωσης του διμήνου από την απόλυση.

Φορολογείται;
Στην αποζημίωση από καταγγελία της σύμβασης δεν υπάρχουν κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, κάτι που δεν ισχύει για το επίδομα αδείας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη η αποζημίωση φορολογείται σε περίπτωση που ξεπερνά τα τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, για το τμήμα της αποζημίωσης από τις 30.000 μέχρι τις 60.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 20%, για το τμήμα της αποζημίωσης πάνω από τις 60.000 ευρώ και μέχρι τις 150.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 30% και στο επιπλέον τμήμα πάνω από τις 150.000 ευρώ ο φόρος θα φθάνει στο 40%.

Υπάρχει προειδοποίηση;
Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, αν έχετε εργαστεί από δύο μέχρι δέκα μήνες, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν την απόλυση, από δέκα χρόνια μέχρι δεκαπέντε δύο μηνών πριν την απόλυση, από δεκαπέντε μέχρι είκοσι τριών μηνών πριν και από είκοσι χρόνια συμπληρωμένα και άνω τεσσάρων μηνών.

Πότε ΔΕΝ δικαιούμαι αποζημίωση;
Δεν δικαιούστε αποζημίωση πριν τη συμπλήρωση διμήνου στον τελευταίο εργοδότη, σε περίπτωση που παραιτηθείτε, σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση μήνυσης εις βάρος σας για αδίκημα που διαπράξατε κατά την εκτέλεση της εργασίας σας, καθώς και σε περιπτώσεις σιωπηλής καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς σας.

Επίσης, δεν δικαιούστε αποζημίωση όταν η απόλυση προέλθει από διακοπή των εργασιών της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας για το οποίο ο εργοδότης δεν είναι ασφαλισμένος.

Επιμέλεια: Νικόλας Γεωργιακώδης
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v