Δωρεάν διακοπές για 130.000 δικαιούχους

Δωρεάν διακοπές για 130.000 Έλληνες προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015-16. Δείτε τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις.
Δωρεάν διακοπές για 130.000 δικαιούχους
Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ για χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για το διάστημα 2015-2016, καθορίζοντας τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να ενταχθούν σε αυτό.

Σύμφωνα με το Dikaiologitika.gr, το πρόγραμμα θα έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και θα ξεκινήσει πιθανότατα την 1η Οκτωβρίου 2015, αφού υπάρξει δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ ώστε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και να προκύψουν οι δικαιούχοι αλλά και οι πάροχοι. Στους δικαιούχους θα χορηγηθεί επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις.

Δικαιούχοι είναι οι εξής:
α) Ασφαλισμένοι / εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν κατά το 2014, τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
β)Ασφαλισμένες / εργαζόμενες που έλαβαν κατά το 2014, το λιγότερο 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.
γ) Ασφαλισμένοι / άνεργοι που έλαβαν κατά το 2014, τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).
δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Αντίθετα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα οι εξής περιπτώσεις:
α) Οι δικαιούχοι που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της προηγούμενης χρονιάς, ανεξάρτητα εάν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Συνολικά, το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της σεζόν 2014 - 15, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε 130.000 ωφελούμενους. Εξαιρούνται μόνο τα άτομα με αναπηρία και τα ωφελούμενα μέλη τους.
β) Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εξής:
α) Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατα ηλικιακό όριο το 18ο έτος
β)Τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών.
γ) Τα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς.
ε)Οι συνοδοί ωφελούμενων ή δικαιούχων, όταν οι τελευταίοι ανήκουν στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 67%.

Στην δημόσια πρόσκληση που θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ θα ορίζονται σαφώς ο αριθμός των δικαιούχων/ωφελουμένων, οι προϋποθέσεις, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των δικαιούχων και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο. Κριτήρια είναι το εισόδημα, ο αριθμός ανήλικων παιδιών, ο χρόνος συνεχόμενης ανεργίας και οι ημέρες ασφάλισης της τελευταίας τριετίας. 

Πηγή 
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v