Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 1946-1949

Νίκος Μαραντζίδης
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Στο βιβλίο του Νίκου Μαραντζίδη, «Ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας 1946-1949», επιχειρείται η παρουσίαση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, του αντάρτικου στρατού του ΚΚΕ κατά τα χρόνια 1946-1949. Στα οκτώ κεφάλαια που το αποτελούν, αναλύονται η εικόνα του Δημοκρατικού Στρατού στη συλλογική μνήμη της Αριστεράς, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του κομουνιστικού αντάρτικου, ο ρόλος της βοήθειας των λαϊκών δημοκρατιών, η δημογραφική σύνθεση και τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των μαχητών, οι βασικές πολιτικές και οι οργανωτικές αρχές του ΔΣΕ, η ιδιότυπη σχέση του Κόμματος με το αντάρτικό του, η δυνατότητα να πετύχει τους στόχους του, οι μηχανισμοί απονομής δικαιοσύνης που καθιερώθηκαν, αλλά και θέματα ταμπού της καθημερινής ζωής του ΔΣΕ.

Η διεξοδική έρευνα του συγγραφέα φέρνει στο φως συγκλονιστικά γεγονότα και περιστατικά που αναδεικνύουν την ιδεολογία, την προπαγάνδα, τη σκληρότητα, τη στρατολόγηση ανηλίκων, την ελλιπή οργάνωση από εντελώς άπειρους για μάχη στρατιώτες, τη συγκέντρωση και αποστολή παιδιών σε λαϊκές δημοκρατίες και τη γενικότερη εικόνα του ΔΣΕ που ελάχιστη σχέση είχε με τον ΕΛΑΣ. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν εικασίες και εύκολα συμπεράσματα στα πλαίσια μας μονογραφίας, που ενδεχομένως θα αποτελούσε ιδεολογική τοποθέτηση του συγγραφέα. Πρόκειται για επιστημονική καταγραφή αληθινών περιστατικών, με παραπομπές σε καταγεγραμμένες μαρτυρίες και αναλύσεις. Εκπληκτικό είναι και το εύρος της βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει όχι μόνο ιστορικές μελέτες που ασχολούνται με αυτή την περίοδο, αλλά κυρίως μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών που έλαβαν μέρος στις μάχες, είτε ως επικεφαλής είτε ως απλών απλοί μαχητές.

Το βιβλίο κατ’ ουσίαν αναδεικνύει τη βαθύτατη τραγωδία νέων ανθρώπων που στρατολογήθηκαν με τη βία, υποχρεώθηκαν να πολεμήσουν κάτω από μια ηγεσία που δεν την εμπιστεύονταν και ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Αποτελεί απαραίτητο ντοκουμέντο για τη μελέτη αυτής της περιόδου και η ανάγνωσή του πρέπει να γίνει με προσοχή.
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v