Θα πωλούνται και... ληγμένα τρόφιμα!

Οι νέοι κανονισμοί εμπορίας και διακίνησης προϊόντων επιτρέπουν την πώληση ληγμένων τροφίμων, που θα αποκαλούνται «περασμένης διατηρησιμότητας» και θα διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή.
Θα πωλούνται και... ληγμένα τρόφιμα!
Ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων θα βλέπουμε σύντομα στα ράφια των supermarkets, με την ένδειξη «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας». Αυτό στην ουσία σημαίνει πως επιτρέπεται πλέον να πωλούνται ληγμένα τρόφιμα, σε χαμηλότερη τιμή, καθώς οι νέοι κανόνες διακίνησης/εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) δίνουν «τη δυνατότητα διάθεσης τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr, στο άρθρο 5 της ενότητας διακίνηση και διάθεση προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα -κάτι που όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου ισχύει ήδη-, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας».

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ προβλέπεται ότι την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή κατάσταση υγιεινής των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

Όπως αναφέρεται στο ΔΙΕΠΠΥ, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Ωστόσο, προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης. Επίσης, απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

Πηγή: Euro2day.gr
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v