Επιδοτήσεις για ανέργους: Τα προγράμματα που «τρέχουν»

Πρωτοβάθμια περίθαλψη, επίδομα ανεργίας, επιδότηση σε μακροχρόνια ανέργους, κοινωφελής εργασία. Δείτε τα κυριότερα προγράμματα για ανέργους αυτήν την περίοδο.
Επιδοτήσεις για ανέργους: Τα προγράμματα που «τρέχουν»
του Νικόλα Γεωργιακώδη

Σε παλαιότερο άρθρο στο In2life σας καθοδηγήσαμε βήμα προς βήμα για όσα μπορείτε να κάνετε αν μείνετε άνεργος/η έτσι ώστε να εγγραφείτε στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να επωφεληθείτε των επιδομάτων. Έκτοτε αρκετά έχουν αλλάξει, κυρίως όσον αφορά τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά. Νέα προγράμματα επιδοτήσεων για ανέργους έχουν προκηρυχθεί και αναμένεται να εφαρμοστούν, ενώ η διαδικασία αιτήσεων απλοποιείται αρκετά μέσω του Διαδικτύου.

Παρακάτω θα δείτε μερικά από τα κυριότερα προγράμματα για ανέργους που τρέχουν αυτή τη στιγμή ή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Αχρείαστα να’ ναι.

Επίδομα τακτικής επιδότησης

Ποιοι το δικαιούνται: Το… παραδοσιακό επίδομα ανεργίας δικαιούνται όσοι έχουν πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ' έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή τους. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχουν συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνουν και ο ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή τους (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο. Τα παραπάνω αφορούν όσους επιδοτούνται για πρώτη φορά.

Αν επιδοτείστε για δεύτερη φορά, θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή σας, χωρίς (στις 125 ημέρες) να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Τα δικαιολογητικά: Έγγραφο καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, το έντυπο «Βεβαίωση εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος), αστυνομική ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) και λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ).

Σημειώστε πως όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ της γειτονιάς σας το αργότερο 60 ημέρες μετά την απόλυσή σας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι αν προσληφτείτε από κάποια δουλειά οφείλετε να δηλώσετε την ανάληψη εργασίας μέσα σε οκτώ ημερολογιακές ημέρες από την πρόσληψή σας, διαφορετικά κινδυνεύετε με διακοπή και όχι αναστολή της επιδότησης, που πρακτικά σημαίνει δυσκολία επόμενης επιδότησης.

Διάρκεια και ποσό επιδότησης: Η διάρκεια εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχετε πραγματοποιήσει στα εκάστοτε χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία), ενώ το επίδομα καταβάλλεται μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες και ανέρχεται στα 360€. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα εδώ.

Επίδομα για μακροχρόνια ανέργους

Ποιοι το δικαιούνται: Αναμένεται να χορηγηθεί από το 2014 στους μακροχρόνια ανέργους που είναι ασφαλισμένοι και βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση για περισσότερους από δώδεκα μήνες. Το επίδομα αφορά όσους έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας (βλ. παραπάνω) και το ετήσιό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ (συν 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο). Αυτό που αλλάζει σε σχέση με το 2013 είναι ότι τα όρια ηλικίας διευρύνονται από 45 μέχρι 65 που είναι σήμερα σε 20 μέχρι 66.

Δικαιολογητικά: Είναι σχεδόν ίδια με αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων (δείτε εδώ) και περιλαμβάνουν: αίτηση του δικαιούχου στον ΟΑΕΔ της περιοχής του και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ προηγούμενου οικονομικού έτους, υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται πως δεν συμμετέχετε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεν παίρνετε επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και αναλαμβάνετε την ευθύνη να ενημερώσετε για οποιαδήποτε μεταβολή γίνει στα στοιχεία σας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακές κατάστασης (αν έχετε παιδιά) και αριθμό λογαριασμού IBAN Εθνικής Τράπεζας.

Διάρκεια και ποσό επιδότησης: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Για το τρέχον έτος, το επίδομα καθορίστηκε στα 200 ευρώ.

Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης στην Υγεία

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα (ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα προσφέρει σε 230.000 πολίτες οι οποίοι έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ποιοι το δικαιούνται: Δικαιούχοι είναι οι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας υπαγμένων στον ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 12 χιλιάδες ευρώ (άγαμοι) και οικογενειακό εισόδημα 25 χιλιάδες ευρώ (έγγαμοι). Στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από πρόγραμμα όπως π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Δικαιολογητικά: Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από εδώ. (δείτε εδώ μερικές οδηγίες για την συμπλήρωσή της)

Διάρκεια: Η διάρκεια της χρήσης του voucher είναι τέσσερις μήνες και περιλαμβάνει τρεις επισκέψεις/εξετάσεις, ενώ για τις εγκύους φτάνει έως και τους εννέα μήνες.

Πρόγραμμα 50.000 θέσεων για Κοινωφελή Εργασία

Αφορά εργασία σε Δήμους της χώρας για πενήντα χιλιάδες ανέργους σε όλη την Ελλάδα για συνολικό διάστημα πέντε μηνών. Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης: Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, με κριτήρια το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

Αμοιβή: Ανέρχεται στα 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 ευρώ θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 258 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Αντίστοιχα, για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα, από τα οποία τα 427 ευρώ θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Αιτήσεις: Γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ. Οι προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v