Κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο της Volvo με βιοαέριο

Η Volvo Cars χρησιμοποιεί βιοαέριο για να δημιουργήσει το πρώτο της κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο στην Κίνα.

Κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο της Volvo με βιοαέριο

Το εργοστάσιο στο Τάιτσου έκανε μετάβαση σε λειτουργία με βιοαέριο και αποτελεί πλέον την πρώτη μας μονάδα παραγωγής στην Κίνα που επιτυγχάνει κλιματική ουδετερότητα. Η μετάβαση του εργοστασίου από το φυσικό αέριο στο βιοαέριο θα αποφέρει μείωση άνω των 7.000 τόνων CO2 ετησίως.

Κλιματικά ουδέτερη ενέργεια

Παρά το ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του Τάιτσου αποτελεί ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εκπομπών ύψους 43 εκατομμυρίων τόνων, που εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής 1-3 (Scope 1-3), η εξασφάλιση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας για τη μονάδα του Τάιτσου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας για κλιματικά ουδέτερη παραγωγή έως το 2025 και για μείωση των εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητές μας παγκοσμίως. Αυτή η φιλοδοξία αποτελεί επίσης τμήμα του ευρύτερου στόχου της μάρκας να πετύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εργοστάσιά της φίρμας ανά τον κόσμο, η μονάδα του Τάιτσου χρησιμοποιούσε ήδη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη διασφαλίζει ότι το εργοστάσιο αποκτά επίσης κλιματικά ουδέτερη θέρμανση. Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στον κόσμο που γίνεται κλιματικά ουδέτερο, μετά τις εγκαταστάσεις στην Τορσλάντα, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Φωτοβολταϊκά πάνελ

Η προμήθεια ενέργειας στο εργοστάσιο του Τάιτσου αφορά ηλεκτρισμό και θέρμανση. Περίπου το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ - ποσοστό που θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Το 60% που απομένει προέρχεται από το δίκτυο και αφορά επίσης κλιματικά ουδέτερη ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. Μετά την πρόσφατη εξέλιξη, οι ανάγκες θέρμανσης καλύπτονται με τη χρήση κλιματικά ουδέτερου βιοαερίου.

Νέοι φιλόδοξοι στόχοι

Η Volvo Cars προχώρησε πρόσφατα στην επέκταση της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα με νέους φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Ο επόμενος στόχος για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 βασίζεται στην προηγούμενη φιλοδοξία να είναι κλιματικά ουδέτεροι έως το 2040. Ξεκαθαρίζει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η μείωση των πραγματικών εκπομπών, προτού στραφει στην αφαίρεση άνθρακα για να μετριάσει οποιεσδήποτε αναπόφευκτες εκπομπές. Ταυτόχρονα, παρακινεί τους προμηθευτές να κάνουν το ίδιο.

Δράση για το κλίμα

Από την ανακοίνωση της πρώτης στρατηγικής για την βιωσιμότητα, το 2019, έχει κάνει αξιόλογη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που προβλέπει η δράση για το κλίμα. Επιπλέον της μείωσης των εκπομπών από τις συνολικές δραστηριότητες μέσω χρήσης κλιματικά ουδέτερης ενέργειας σε ποσοστό 74%, βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των συνολικών στόχων της μάρκας για το CO2.

Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v