Η Nissan υποστηρίζει την καθαρή κινητικότητα

Η Nissan υπέγραψε μια κοινοπρακτική συμφωνία «πράσινου» δανείου ύψους 200 δισεκατομμυρίων γιεν που συντονίστηκε  από τη Mizuho Bank.

Η Nissan υποστηρίζει την καθαρή κινητικότητα

Η ιαπωνική μάρκα, θα χρησιμοποιήσει το δάνειο για να υποστηρίξει την καθαρή κινητικότητά της και τα σχετικά με αυτή έργα, καθώς και για να προωθήσει τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για ηλεκτροκίνηση και ουδετερότητα άνθρακα. Η διάρκεια της δανειακής σύμβασης θα είναι πέντε και επτά έτη.


Επενδυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτροκίνηση

Καθώς τα πρώτα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν μετά από την εγκαθίδρυση του Nissan Sustainable Finance Framework (Βιώσιμου Χρηματοδοτικού Πλαισίου), τον περασμένο Ιούλιο, η εταιρεία εμβαθύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι πόροι του δανείου θα χρηματοδοτήσουν επιλέξιμα «πράσινα» έργα που ορίζονται στο πλαίσιο, όπως Έρευνα & Ανάπτυξη, επενδύσεις και δαπάνες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, καθώς και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, ή άλλες μελλοντικές πρωτοβουλίες ουδέτερων εκπομπών άνθρακα.

Με μια επανεξέταση δεύτερου μέρους, που διεξήχθη από τη Sustainalytics, η μάρκα ευθυγράμμισε το πλαίσιο της με την Αρχή του Πράσινου Ομολόγου (Green Bond) 2021, την Αρχή του Κοινωνικού Ομολόγου (Social Bond) 2021, την Κατευθυντήρια γραμμή του Ομολόγου Βιωσιμότητας (Sustainability Bond) 2021, την Αρχή του “Πράσινου” Δανείου (Green Loan) 2021 και την Αρχή της Κοινωνικής Χρηματοδότησης (Social Loan) 2021.

Τεχνολογική καινοτομία

Ως πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά οχήματα, η φίρμα επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση και την τεχνολογική καινοτομία για να βελτιώσει τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και την καθαρή κινητικότητα. Η εταιρεία επιδιώκει να ενδυναμώσει τις μετακινήσεις και την κοινωνία, με μια σειρά ηλεκτροκίνητων οχημάτων υψηλής αξίας για τους πελάτες της.

Βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία

Η υπογραφή του «πράσινου» δανείου αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία που τοποθετεί τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της φίρμας, αντικατοπτρίζοντας τον εταιρικό σκοπό της που συνοψίζεται στην φράση «Οδηγώντας την καινοτομία για τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων». Καθώς η Nissan γίνεται μια πραγματικά βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει σε έναν κόσμο καθαρότερο, ασφαλέστερο και χωρίς αποκλεισμούς.

Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v