Η πλάνη των καλών βαθμών

Σε μία εκπαίδευση που δείχνει να έχει χάσει το βηματισμό της, η σχολική βαθμολογία στο ελληνικό σχολείο συνιστά ένα πρόβλημα, δίχως επίλυση.

v