Παγώνει ξανά το θέμα της ιθαγένειας

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Ραγκούση που αναγνώριζε το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών οι οποίοι μένουν νόμιμα στη χώρα, εφόσον φοιτούν σε ελληνικό σχολείο.
Παγώνει ξανά το θέμα της ιθαγένειας
Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Ραγκούση (3838/10) ο οποίος διευκόλυνε την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών που ζουν νόμιμα στην χώρα.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις του νόμου που κρίθηκε αντισυνταγματικός προέβλεπαν την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα τουλάχιστον 5 χρόνια στη χώρα καθώς και σε παιδιά που φοιτούν επιτυχώς επί εξαετία σε ελληνικό σχολείο. Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης και η ρύθμιση που δίνει στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο Σ. Ρίζο, με ψήφους 24-13, έκρινε αντισυνταγματική τη δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από:

- Ανήλικα παιδιά αλλοδαπών υπηκόων, τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας επί πενταετία σταθερά.
- Παιδιά αλλοδαπών που φοίτησαν επί εξαετία σε ελληνικά σχολεία.
- Ενήλικους αλλοδαπούς με δήλωσή τους μεταξύ 18ου και 21ου έτους, εφόσον φοίτησαν επί 6ετία σε ελληνικό σχολείο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο νομοθέτης κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπικά κριτήρια και με ουσιαστικά, ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία, δηλαδή η ενσωμάτωσή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια κρίνονται τυπικά και επισφαλή.

Στην απόφαση τονίζεται ότι το κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στη διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά ένταξης. Επίσης αναφέρεται ότι η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο και μάλιστα μόνον επί μια εξαετία δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μια ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, τη στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα απαιτεί εννιατή φοίτηση για τα παιδιά των Ελλήνων.

Ως προς τη ρύθμιση που δίνει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών επισημαίνουν ότι παραβιάζει την αρχή ότι τα πολιτικά αυτά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε έλληνες πολίτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις της μειοψηφίας των δεκατριών δικαστών που τονίζουν ότι η απονομή της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί πολιτική επιλογή και ότι το Σύνταγμα παρέχει στο νομοθέτη μεγάλα περιθώρια άσκησης διαφορετικών πολιτικών. Σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι καμία συνταγματική διάταξη δεν θέτει ως προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας τη διαπίστωση γνήσιου δεσμού με το ελληνικό έθνος, καθώς και ότι είναι σαφής στο Σύνταγμα η διάκριση μεταξύ λαού και έθνους και ότι με την απόκτηση της ιθαγένειας ο αλλοδαπός καθίσταται έλληνας πολίτης, συμπολίτης των λοιπών ελλήνων πολιτών και όχι ομοεθνής τους.

Πηγές: Enet.gr και Ethnos.gr
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v