Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης: Τι να προσέξετε

Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και το κερασάκι: Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Πριν σας πιάσει πανικός, δείτε όσα πρέπει να προσέξετε για να τα έχετε καλά και φέτος με την Εφορία.
Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης: Τι να προσέξετε
Η σημαντική αλλαγή στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φέτος είναι το γεγονός ότι αυτή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην διαδικτυακή υπηρεσία Taxisnet, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στους «πελαγωμένους» συνταξιούχους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν την δήλωση με όποιον τρόπο εκείνοι επιθυμούν –είτε ηλεκτρονικά, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο της υποβολή στις Δ.Ο.Υ.

Η ηλεκτρονική υποβολή βοηθά στο γεγονός ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επισυνάψουν έναν αριθμό δικαιολογητικών εγγράφων στην δήλωσή τους. Αυτά τα δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα προσκομίσουν υποχρεωτικά στην Εφορία για έλεγχο μόνο αν από την δήλωσή τους προκύψει επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ –πόσοι, όμως, να είναι άραγε αυτοί οι τυχεροί;

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι φέτος απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην Εφορία, σε κλειστό φάκελο, τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2011. Αντίθετα, πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και, σε περίπτωση που τους ζητηθεί, να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην Εφορία.

Προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης:
Ανεξάρτητα αν η υποβολή των δηλώσεων γίνεται μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των φορολογουμένων, οι προθεσμίες υποβολής λήγουν στις 15 Ιουνίου 2012.

Επίσης, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης (κλειδάριθμων) των χρηστών του νέου Taxisnet που είχαν γραφτεί πριν την έναρξη λειτουργίας του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Τι να προσέξετε:
Τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έχουν να κάνουν με τους τόκους των στεγαστικών δανείων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις κατοικίες τους και τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο. Όλα αυτά αφορούν το έντυπο Ε1.

Το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε τα συνηθέστερα λάθη των φορολογουμένων και σύμφωνα με αυτά δίνει τις εξής διευκρινίσεις:

1. Στον πίνακα 1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και της συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμο. Αν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος του εξωτερικού είναι υποχρεωτικό να γράφονται και τα στοιχεία του εκπροσώπου του.
2. Στην περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου» και ΑΦΜ της συζύγου. Στο τετραγωνίδιο αυτό δεν θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του συζύγου. Αν το ζευγάρι έχει χωρίσει ο κάθε εν διαστάσει σύζυγος πρέπει να γράφει μόνο τα δικά του στοιχεία. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί δήλωση ότι έχουν χωρίσει και από τους δύο στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
3. Στον πίνακα 2 είναι σημαντικό, αν ο φορολογούμενος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» σε ερωτήσεις τύπου «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου» να έχει συμπληρωθεί το «Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο» και αν έχετε απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση ««Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε» να έχετε πρώτα υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου της ΔΥΟ δήλωση σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.
4. Στον πίνακα 4Γ γράφονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518.
5. Προσοχή στον πίνακα 5, όπου γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου.
6. Είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση της επιφάνειας των κύριων και των βοηθητικών χώρων.
7. Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΥΟ στα σχετικά σημεία της δήλωσης.
8. Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι τόκοι των στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Τέλος, για συμβάσεις στεγαστικών δανείων υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ.
9. Αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.τ.λ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους: Κ.Α. 301-302, Κ.Α. 303-304, Κ.Α. 321-322, και Κ.Α. 317-318, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους Κ.Α.313-314. Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους Κ.Α. 315-316.
10. Προσοχή: Οι Κ.Α. 603-604, 605-606 συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης εδώ.

Επιμέλεια: Έλενα Μπούλια
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v