Το "μούδιασμα" σε προσλήψεις και μισθούς συνεχίζεται

Παραμένει το "μούδιασμα" σε προσλήψεις και μισθούς και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, σύμφωνα με την έρευνα του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Εμφανίζονται, ωστόσο, δειλά και τα πρώτα σημάδια αισιοδοξίας.
Το μούδιασμα σε προσλήψεις και μισθούς συνεχίζεται
Στασιμότητα στις προσλήψεις, μείωση προσωπικού δηλώνει μία στις τέσσερις εταιρίες, αυξήσεις μισθών από 3 έως 6% θα πραγματοποιήσει μία στις δύο επιχειρήσεις, μία στις δέκα δεν θα προβεί καν σε αυξήσεις, μία στις τρεις έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ενώ μπόνους και εκπαίδευση είναι οι παροχές που επηρεάζονται περισσότερο. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα για το 2ο εξάμηνο του 2009, της Πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας που διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School.

Η έρευνα που διεξάγεται κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα, παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με το 1ο εξάμηνο του 2009, δηλαδή μείωση και στασιμότητα στις προσλήψεις. Η έρευνα για το 2ο εξάμηνο του 2009 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2009 με την υποστήριξη της ECDL Hellas, ενώ το ειδικό κομμάτι της έρευνας με τίτλο «Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της» πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Accor Services.

Περισσότερες από 2.400 προσκλήσεις εστάλησαν σε στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων καθώς και υπεύθυνους εταιριών και Γενικούς Διευθυντές, στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Οι εταιρίες του δείγματος στην πλειοψηφία τους αναμένεται να μειώσουν κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητες τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών και αναμένουν πτώση ή στασιμότητα στη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
2. Οι μισές εταιρίες θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ μια στις τέσσερις (25,3%) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού της το επόμενο εξάμηνο.
3. Οι αυξήσεις των μισθών στις μισές εταιρίες θα κυμανθούν από 3 έως 6% για τον επόμενο χρόνο. Μόνο το 5,7% των εταιριών θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6% ενώ 12.8% των εταιριών δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις.
4. Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οι εταιρίες συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησής τους (σε ποσοστό 67,7%).
5. Οι κλάδοι που θα παρουσιάσουν τα χαμηλότερα ποσοστά προσλήψεων είναι ο Τουρισμός, οι Κατασκευές και η Βιομηχανία, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που δείχνουν άνοδο για το επόμενο εξάμηνο και που προβλέπουν προσλήψεις είναι οι Φαρμακευτικές και οι Μεταφορικές/logistics.
6. Το 30,1% των εταιριών δηλώνει ότι ήδη έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Μόνο το 4,4% δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.
7. Για το επόμενο εξάμηνο το 31,4% αναμένει ότι η κρίση θα επηρεάσει πολύ έως και δραματικά την επιχείρησή τους. Το 37,6% των ερωτηθέντων ωστόσο, παραμένει αισιόδοξο και δηλώνει ότι η οικονομική κρίση θα τους επηρεάσει ελάχιστα.
8. Το 44,3% των εταιριών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, το 34,6% να προχωρήσει σε πάγωμα μισθών ενώ και η εκπαίδευση των εργαζομένων ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά (μία στις τέσσερις εταιρίες).
9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων τόσο προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους καθώς και στους εξειδικευμένους επαγγελματίες (38,1% και 26,5% αντίστοιχα).
10. Οι κλάδοι προτίμησης για προσλήψεις από τις εταιρίες είναι: των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής και των Οικονομικών.
11. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρίες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η εσωτερική αναζήτηση, καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων (από στόμα σε στόμα). Μεγάλη μείωση παρατηρείται στη χρήση αγγελιών σε εφημερίδες.
12. Το 60,6% των εταιριών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 31,4% των εταιριών χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και κέντρα αξιολόγησης.
13. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων εστιάζουν κυρίως σε δεξιότητες όπως η Επικοινωνία, η Ομαδικότητα και η Εξυπηρέτηση Πελατών και προσλαμβάνουν εργαζόμενους που επιδεικνύουν ικανότητα στη Λήψη Αποφάσεων, στην Καινοτομία, και διαθέτουν Ηγετικά προσόντα.
14. Αναφορικά με τη γνώση και χρήση Η/Υ οι εταιρίες στην πλειοψηφία τους κρίνουν σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης (σε κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων).
15. Παροχές που απαλλάσσονται φορολογικά για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο προσφέρονται ήδη σε ποσοστό περίπου 20%, ενώ σχεδόν οι μισές εταιρίες του δείγματος σκέφτονται να τις εφαρμόσουν στο μέλλον.

Από το σύνολο των 226 εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 10,2% του δείγματος είναι εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Το 19,9% προέρχεται από τον κλάδο της βιομηχανίας, το 20,8% δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ περίπου το 20,8% δραστηριοποιείται στον κλάδο του Εμπορίου. Στο δεύτερο εξάμηνο της έρευνας για το 2009 συμμετέχουν επίσης Τράπεζες σε ποσοστό 6,6%, εταιρίες του κλάδου των Κατασκευών σε ποσοστό περίπου 4,9%, Τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 3,1%, Φαρμακευτικές 4,4%, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 2,7%, ενώ τα ΜΜΕ/Εκδόσεις και ο κλάδος των Μεταφορών ανέρχονται σε 3,1% και 3,5% αντίστοιχα.

Το 95,1% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές. Ένας σημαντικός αριθμός εταιριών του δείγματος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία περιοχές της Ελλάδος, ενώ η πλειοψηφία (85,8%) των εταιριών δραστηριοποιείται στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης (43,8%). Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 37,6% είναι εταιρίες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 22,1% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (200-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό 16.4% εταιρίες με προσωπικό περισσότερο από χίλιους εργαζομένους και σε ποσοστό 15% εταιρίες που απασχολούν από 100-199 εργαζομένους.

Η συλλογή στοιχείων για τον 1ο κύκλο (εξάμηνο) του 2010 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε εδώ.
Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v