Ο Theaster Gates στο Μουσείο Μπενάκη

Τα μνημειώδη κεραμικά του Theaster Gates εκτίθενται στις αίθουσες των προϊστορικών, κλασικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων στο Μουσείο Μπενάκη.

v