Νίκη της Ford: Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα

Η Ford πραγματοποιεί τα επόμενα βήματα για ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην Ευρώπη μέχρι το 2035.
Νίκη της Ford: Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα

Η εταιρεία υπογράφει Μνημόνια Συνεργασίας με βασικούς προμηθευτές για να εξασφαλίσει ποσότητες χάλυβα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Η Ford στην Ευρώπη συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με την Tata Steel Nederland B.V., την Salzgitter Flachstahl GmbH και την ThyssenKrupp Steel Europe AG προκειμένου να εξασφαλίζει την προμήθεια χάλυβα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για τα μελλοντικά της οχήματα.

Στοχεύει να χρησιμοποιεί χάλυβα με χαμηλό αποτύπωμα  στο ολοκαίνουργιο μεσαίο crossover της που θα κατασκευάζεται στο Κέντρο Εξηλεκτρισμού της Κολωνίας από το 2023.

Η Ford έχει δεσμευτεί για χρήση ανθρακικά ουδέτερου χάλυβα σε ποσοστό 10% μέχρι το 2030, προσχωρώντας νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην πρωτοβουλία First Movers Coalition.

O ευρωπαϊκός στόχος της Ford

Η συνεργασία με βασικούς προμηθευτές είναι απαραίτητη, προκειμένου να υλοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός στόχος της Ford για επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων από όλα τα νέα οχήματα που θα πουλάει η εταιρεία, και ουδετερότητα άνθρακα σε όλο το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών logistics και των προμηθευτών της μέχρι το 2035.

Η Ford στην Ευρώπη ανακοίνωσε περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, προκειμένου να διασφαλίσει την προμήθεια χάλυβα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για τα μελλοντικά προϊόντα της, γεγονός που θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της για ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2035. Για αυτό το λόγο η εταιρεία συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) με την Salzgitter Flachstahl GmbH, την Tata Steel Nederland B.V. και την ThyssenKrupp Steel Europe AG.

Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

Οι τρεις στρατηγικοί προμηθευτές της Ford έχουν ο καθένας το δικό του σχέδιο για την αύξηση της παραγωγής χάλυβα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα τα προσεχή χρόνια. Με βάση τις ισχυρές σχέσεις με αυτούς τους συνεργάτες, η Ford θα βελτιώσει σημαντικά το αποτύπωμα CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας της, με την παραγωγή χάλυβα να αποτελεί βασικό πυλώνα της όλης προσπάθειας. Ως πρώτη εφαρμογή, η Ford προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει χάλυβα χαμηλών εκπομπών CO2 για την παραγωγή του εντελώς νέου, αμιγώς ηλεκτρικού, μεσαίου crossover από την άνοιξη του 2023.’Ουδετερότητα άνθρακα

Η μείωση των εκπομπών CO2 στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί βασικό στοιχείο στο σχέδιο της Ford για το στόχο της ουδετερότητας άνθρακα σε όλο το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών logistics και των προμηθευτών της μέχρι το 2035. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, η Ford αναλύει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα για την παραγωγή εξαιρετικά αποδοτικών οχημάτων. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής του Κέντρου Εξηλεκτρισμού στην Κολωνία, με νέες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, θα εξοικονομήσουν πάνω από 2.000 τόνους CO2 και περισσότερες από 2.600 MWh ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο.

Η πρωτοβουλία θα συνεισφέρει επίσης στη δέσμευση της εταιρείας για χρήση ανθρακικά ουδέτερου χάλυβα σε ποσοστό 10% μέχρι το 2030, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στο χρονιά, όταν η Ford προσχώρησε στο First Movers Coalition, μία παγκόσμια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με σκοπό την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης και των αλυσίδων εφοδιασμού για τη δημιουργία πρώιμων αγορών για καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Οι εταιρείες χάλυβα θα χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειες σε νέες διαδικασίες παραγωγής με σκοπό τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή χάλυβα. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες αυτές θα συνεισφέρουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών σε όλους τους τομείς μέχρι το 2050.

Μπείτε στη συζήτηση

σχόλια

v