ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ

Ποιοι δικαιούνται τα 60 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ

Επιδότηση έως και 75.000 ευρώ θα πάρουν μικρές επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και εκπαίδευσης από το νέο ΕΣΠΑ.

Ποιοι δικαιούνται τα 60 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ

Εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, café, παιδικοί σταθμοί και καταστήματα λιανικού εμπορίου μπορούν να επωφεληθούν με επιδότηση έως και 75.000 ευρώ από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση». Το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ.

Από το πρόγραμμα των 60 εκατομμυρίων μπορούν να επιδοτηθούν επενδύσεις από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ενώ η ημερομηνία προκήρυξής του αναμένεται να είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, με πιο πιθανή ημερομηνία την 5η Δεκεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότησης πρέπει να δραστηριοποιούνται:

- Στο λιανικό εμπόριο
- Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
- Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Οι επενδύσεις που καλύπτονται αφορούν στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης – πιστοποίησης της επιχείρησης.

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Αίτηση για επιδότηση μπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις που μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος:

- Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
- Διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ' όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
- Έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

i) Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
ii) Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
iii) Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

- Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
- Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- Πιστοποίηση
- Τεχνικές μελέτες
- Κατάρτιση προσωπικού
- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
SPONSORED LINKS

"Ας αφήσουμε τις όμορφες γυναίκες για τους άντρες που δεν έχουν φαντασία."

Μαρσέλ Προυστ

  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η Επιχείρηση Δυναμό, η εκκένωση της Δουνκέρκης από τα αγγλο-γαλλικά στρατεύματα.

© 2002-2019 MEDIA2DAY